Vállalkozásunkban az elmúlt 15 év alatt, a vegyiparban, gyógyszeriparban megvalósított kb. 500 projekt közül, szakági bontásban az alábbiakat közöljük referencia munkáinkból:


Gyógyszer hatóanyag és vegyi anyag gyártó üzem létesítése.

RG.Rt. DOROG, Szintetikus II.ü.II. csarnok Finaszterid gyárt. kialakítása

RG.Rt.DOROG, Szint. III. Korai szteroidok kapacitás bővítése

A generálkivitelezés során feladatainkat képezték az alábbiak:

 • Építési munkák
 • Acélszerkezeti munkák
 • Technológiai rendszer szerelése, autoklávok, tartályok és más kiszolgáló berendezések telepítése
 • Villamos erőátviteli és irányítástechnikai munkák elvégzése
 • Szakipar

Szintetikus II. üzemi gyártások áttelepítése a Szint. III. üzem II. axisba

Oldószer regeneráló (rektifikáló rendszerek) üzem létesítése

RG.Rt. Dorog, THF regeneráló épületbővítés gen. kiv.

Építészet - Statika

 • Bontási munkák, épület és acélszerkezet
 • Alapozás a szükséges földmunkák elvégzésével, alapok megerosítése speciális injektálással, betonacél szerelési munkák
 • Vázszerkezet szerelése, vasbeton tartógerenda készítése
 • Az acélszerkezet terv szerinti felületvédelemmel való ellátása
 • Falszerkezet építése, térdfal készítése,falburkolatok kialakítása, vakolás
 • Lábazat készítés - Vízszigetelés
 • Funkcionálisan változó födémszerkezet kialakítása, tetőszerkezeti munkák elvégzése
 • Bádogos munkák
 • Lakatos szerkezetek és lépcso gyártása, elhelyezése
 • Járda és térbetonozási munkák

Mélyépítés - Vízellátás, csatornázás:

 • Hűtővíz ellátá, csapadékvíz elvezetés, közművezeték kiváltások

Épületgépészet - Fűtés és légtechnikai rendszer kialakítása

 • Bővítmény alapfűtése, radiátoros kör kialakítása
 • Légkezelők fűtése,hővisszanyerő kör szerelése
 • Technológiai tereket ellátó légtechnikai rendszer
 • Hőközpont, Hőközponti zsilip, elektromos kapcsolótér, műszerszoba, földszinti iroda légtechnikai rendszere
 • Szigetelési munkák, beszabályozási munkák

Épületgépészet - Vízellátás, csatornázás

 • Ivóvíz, és használati melegvíz rendszer, tüzivíz ellátás
 • Csatorna, külső közmű csatlakozások kialakítása

Technológiai gépészet

 • Berendezések telepítése: kiforraló üst, rektifikáló oszlop, kondenzátor, utóhűtő, 2 db saválló tartály, 2 db szivattyú
 • A berendezések energia vezetékeinek szerelését
 • A berendezések technológiai rendszerének szerelése

Erősáramú szerelések, világítás szerelés elvégzése.

Irányítástechnikai szerelések elvégzése

 • Műszerek beépítése, kábel szerelése, az irányítástechnikai rendszer üzembe helyezése.

Hőszigetelési munkák, mázolási munkák elvégzése

RG. Rt. Dorog Metanol rekt. gy.sor. techn. gép. munkái

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. BIO II. Üzem Feldolgozó II.-es Tetrahidrofurán regeneráló átalakítási munkái

Hőcserélő, utóhűtő, légzőhűtő és kapcsolódó szerelvényeik bontása, hőcserélők külső-belső tisztítása, szerkezeti vizsgálata, hőcserélő és utóhűtő telepítése, technológiai vezetékek szerelése, vezetékek korrózióvédelme és szigetelése.

Gyógyszer- és vegyipari Üzemek technológiai felújítása

RG.Rt. Dorog, Szint III. ü. II. axis karbantartás
RG. Rt. TFL laboratórium kivitelezése

Gyógyszer- és vegyipari Üzemek energia ellátó csőrendszer felújítása

RG. Rt. Dorog, 13 bar nyom.fokozatú gőzvez. kiépítési munkái

Az elvégzendő feladat csőhídi szerelés volt. 13 bar-os üzemi nyomású gőzvezetéket kellett telepíteni, mely I.-es PED besorolás alá esett. Az elvégzett feladatok:

 • Az 13 bar-os DN 150 vastagfalú távvezeték kiépítése csőhídra, a szükséges előfeszített csőlírák kialakításával
 • A gőzvezetékbe DN 150 elektromos meghajtású tolózárak beépítése, tartózása
 • A csőhídon a szükséges csőtartók elhelyezése, gyártása
 • A távvezetékbe kondenz körök kiépítése a mellékelt terv szerint
 • A csővezetékek feltöltése vízzel, ürítése, kifúvatása, nyomáspróbája
 • A varratok radiográfiai vizsgálata
 • A megszerelt vezetékek mázolása hőálló festékkel
 • A távvezeték hőszigetelése ásványgyapottal
 • A csőhídon állványzat készítése és elbontása a szakipari munkák számára
 • Varrattérkép készítése, a csővezeték PED szerinti bizonylatolás

Központi Iroda épület tüzivíz nyomásfokozó szivattyú és csőrendszer szerelése

Nyomástartó technológiai autoklávok és tartozékainak (kondenzátor, adagoló, szedő) telepítése

RG.Rt. Dorog, Szint. I. ü. IV axis 2500 lit. aut. tel. terv+kiv

 • Gépfelállítási engedélyezési tervdokumentáció készítése a 411-jelű 2500 l-es Lampart autokláv és berendezései (Korobon kondenzátor és UNIPA csaptelep) telepítéséhez.
 • Létesítmény technológiai gépészeti tervdokumentáció készítése a kivitelezési munkákra.
 • Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése.
 • 2500 l-es Lampart autokláv telepítése kiszolgáló berendezéseivel (recirk szivattyú, korobon kondenzátor)
 • A hidrogénezett reakcióelegynek a VII-es axisból a IV-es axisba történő átszivattyúzására szolgáló szivattyú és csővezeték telepítésének és technológiai szerelésének generál kivitelezése.
 • Acélszerkezeti munkák
 •  Szakipari munkák elvégzése.
 • Elektromos erőátviteli szerelési munkák végzése
 • Elektronikus műszerezési munkák elvégzése
 • Hajtómű és csúszógyűrű felszerelése és telepítése
 • Szakipari munkák

RG.Rt. Dorog, Szint. III. ü. 404-es készülék cseréje

RG.Rt. Dorog, Szint. III. ü. 107 sz. készülék cseréje

A kivitelezési munka részét képezte a létesítési engedélyezési terv elkészítése. A terv ezen túlmenően alkalmas volt a készülék telepítésének kivitelezésére is.

A munka leírása: Létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése mely tartalmazza:

 • Technológiai kapcsolási tervet, Statikai dokumentációt, elrendezési tervet, csőnyomvonal tervet műszaki leírást továbbá a csőszakaszok PED szerinti besorolását.
 •  6300 literes Lampart autokláv bontása.
 • Új Lampart CE 6300-as autokláv telepítése.
 • Paták felhegesztése az autokláv köpenyére.
 • Autokláv technológiai és energia rendszerének visszaállítása
 • Csúszógyűrű üzembe helyezése.
 •   Szakipari munkák
 • Megvalósulási tervek készítése

RG.Rt. Dorog, SP csarnok szedők telepítése, anyalúg vez. Átalakítása
RG. Rt. Kémia I. ü. II-III. csarnok Inertizált reaktorok

Anyagszállító eszközrendszerek telepítése (szivattyú, csőrendszer) technológiai szerelése

Messer, Dorog, DN50 nitrogén vezeték telepítése
RG.Rt. Dorog, Lefejtő üzemrész 3db. szivattyú telepítés
RG. Rt. Dorog, Szint. III. ü. 2. axis oldószer bemérő híd techn és ac.szerk. munkái
RG. Rt. Dorog, Szint. III. ü. 2. axis oldószer bemérő híd techn és ac.szerk. munkái
RG.Rt. Dorog, tüzivíz nyomásfokozó rendszer felújítása

Tároló tartályok tartályparkok technológia szerelése

RG Rt. Bio II technológiai tartálypark

Bontási munkák, meglévő tartályok bontása, szállítása, 4 db földalatti tartály telepítése, tartály-átalakítások, technológiai vezetékek kiépítése irányítástechnikai-, erősáramú- és világításszerelés

RG.RT. Dorog T13-T18 oldószer tart.csop.közúti töltöállomás kialakítás

Szűrő technológiai rendszerek (centrifuga, stb.,) telepítése és technológiai szerelése

RG. Rt. Dorog Szint. III. ü. 492. sz. tisztatér kialakítása, csarnoki munkák

Az üzemcsarnokban egy új végfeldolgozó tisztatér kiépítését tervezték. Ehhez a meglévő, elavult berendezéseket modern készülékekre kellett cserélni, és a technológiai rendszert is teljesen át kellett alakítani. A kivitelezés két lépcsőben zajlott le, ennek az első lépcsője jelen munka. A kivitelezés nehézségét az adta, hogy a rendelkezésre álló idő rendkívül szűkös volt, különösen a munka komplexitásához mérve, és a munkaterületen több cég dolgozott egyszerre.

A Multinox Kft. végezte az előző csarnoki rendszer bontását a berendezésekhez tartozó csarnoki acélszerkezet és alapvezeték átalakításával együtt. A munkasorán az alábbi feladatokat teljesítettük:

 • A 4 db új autokláv telepítése. (2 db 6300 literes 1 db 1400 és 1db 1600 literes autokláv telepítése)
 • Az új tisztatérbe kerülő 12 tonnás Ellerwerk centrifuga telepítése a 3.6 m-es szinte
 • Az autoklávokat és a centrifugát kiszolgáló tartályok, szivattyúk, vákuumgép, utóhűtők, kondenzátorok, szűrők, és egyéb gépek, berendezések telepítése.
 • Autoklávok fűtő-hűtő egységeinek telepítése energia ellátó csőhálózat kialakítása
 • A tervekben szereplő acélszerkezetek elkészítése.
 • Energia ellátó rendszer szerelése szénacél csövekből.
 • Technológiai csőszerelés, saválló csövekből.
 • Technológiai csőszerelés Hastelloy C minőségű csőből.
 • Hőszigetelési, mázolási munkák elvégzése.

A kivitelezés során elvégeztük egy ún. oldószer bemérő híd kialakítását, amely az eredeti tervekben nem szerepelt. Ezt az Üzemeltetővel szorosan együttműködve, és jelentős műszaki tervezéssel oldottuk meg. A bemérőhíd később modellként szolgált az üzemben kialakított többi oldószerhíd kialakításához.

Az egész kivitelezésre szánt rövid határidő miatt különös hangsúlyt kapott a munkaszervezés. Cégünk ezt a feladatot is sikeresen oldotta meg, a rendszer határidőre elkészült.

RG.Rt. Növény ü. D5 csarnok Ellenwerk

Centrifugának vasbeton alap készítése, homlokzati bontás, helyreállítás, légbefúvók áttelepítése, légvezetékek szerelése, technológiai csővezeték szerelése, centrifuga és tartozékainak telepítése, acélszerkezetek készítése, saválló szifon gyártása, korrózióvédelme, elektromos erőátviteli és gyengeáramú vezetékrendszer szerelése, energia csővezetékek hőszigetelése, irányítástechnikai szerelés, próbaüzem

Különböző szárító berendezések telepítése és technológiai szerelése

RG.Rt. Növény ü. D3 cs. OLSA szárítószekrények telepítése

2 db vákuumszárító telepítése, szárítószekrény, hűtő-fűtő egység , kondenzátor, oldószer-visszanyerő egység, vákuum-, membránszivattyúk telepítése, mosófolyadék tartály, nitrogéntartály, hőcserélők és szárítószekrények elhelyezése, technológiai vezetékrendszer kiépítése,szigetelési és mázolási munkák, IQ-OQ dokumentációkészítése

Tisztatéri kémiai végfeldolgozó Üzemek létesítése, - generál kivitelezése - technológiai szerelése

Richter Gedeon Rt. Magnezit, Technológiai Kutató Nagylabor technológiai és épületgépészeti munkáinak generál kivitelezése

Alapenergia hálózat kiépítése Ca és Sá vezetékekből. Magas nyomású mosóvezeték vágógyűrűs szerelése, gőz-kondenz hálózat kiépítése, légző vezeték szerelése polipropilén csőből, vezetékek mázolása szigetelése, Al lemezzel burkolása. Vákuum szárítószekrények, függőleges tengelyű centrifuga, zománcozott reaktorok, desztillációs üveghűtő, üvegszedők, kalapácsos daráló, dobhomogenizáló, tálcamosó berendezés, duplafalú földalatti tartályok, rotációs bepárló, Hastelloy reaktor, stb. telepítése. Saválló acélszerkezetek készítése. Saválló technológiai vezetékrendszer kiépítése. Magas nyomású mosó és palackos gáz hálózatának kiépítése roppantó gyűrűs technológiával. Ipari-, fekáliás- és esővíz csatornahálózat kiépítése. Hőközpont, hűtőközpont szerelése. Az épület belső hűtési-fűtési hálózatásnak kiépítése Fan-coil rendszerrel, légkezelők energiaellátásának szerelése, használati melegvíz rendszer szerelése, légtechnikai rendszer szerelése, Siemens gyártmányú automatika hálózat kiépítése, szerelése. Az épület teljes kábelszerelése.

CF-Pharma Kft. Kémia I. ü. végterm feld.

Építészeti bontási munkák, új helységek kialakítása, fal és padlóburkolat készítése, centrifugaalap készítése, pódiumok készítése, korrózióvédelme, energia és technológiai csőszerelés, tisztatéri falrendszer készítése, légtömören nyílászárókkal, centrifuga, vákuumszárító, poradagoló, Lampart és Pfaudler berendezések telepítése, radiátoros fűtési rendszer kiépítése, víz- csatorna szerelés, erősáramú szerelés, irányítástechnikai szerelés, IQ-OQ dokumentáció készítése

RG Rt. Kémia III. üzem 23. műhely és labor átalakításának generál kivitelezésére

Elektromos bontási munkák, gépészeti berendezések, vezetékek bontása, építészeti bontások, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés készítése, üzemi víz elleni szigetelés készítése, acélszerkezeti munkák elkészítése, korrózióvédelme, fűtés-, víz- csatornaszerelési munkák, elszívó és befúvó légtechnikai rendszerek telepítése, technológiai berendezések és vezetékeik telepítése, szerelése, erőátviteli és világításszerelési munkák, IQ-OQ dokumentációk elkészítése

Tisztatéri technológiai eszközrendszer (autokláv, centrifuga szárító, stb.) energiaellátó berendezések telepítése és technológiai szerelése

RG. Rt. Dorog Szint. III. ü. 492. sz. tisztatér kialakítása, tisztatéri munkák

Az előző munka folytatásaként sor került a tisztatér technológiai rendszerének kialakítására. Cégünk az alábbi munkákat végezte el:

Technológiai gépészet:

 • Vízszintes tengelyű Ellerwerk centrifuga és technológia csővezetékrendszerének szerelése
 • Italvacum típusú tálcás vákuumszárító szekrény telepítése és kiszolgáló technológiai és energia csővezeték-rendszerének szerelése; hőközpont telepítése.
 • Fitzmill őrlő telepítése
 • Poradagoló rendszer kiépítése
 • Nash típusú száraz üzemű vákuumszivattyú telepítése, vákuumrendszer kialakítása
 • Hordó homogenizátor telepítése
 • Tálcamosó rendszer kialakítása.
 • Egyéb berendezések, tartályok, szivattyúk, vákuumgép, szárító, utóhűtők, kondenzátorok, szűrők, telepítése.
 • Új 2°C-os energia csővezetéki rendszerének kialakítása a csarnokban.
 • Légtechnikai rendszer és a hozzá tartozó energia hőközpont és csővezetéki rendszer gyártása és szerelése
 • Fűtési, hűtési, hővisszanyerő rendszer kialakítása.
 • Szénacél és saválló csőszerelés.
 • Hőszigetelési, mázolási munkák elvégzése.
 • Megvalósulási tervek készítése

Az elhúzódó munkák alatt számos felmerült problémát és műszaki jellegű kiegészítést hajtottunk végre. A tervezési hiányosságokból adódó hiányosságokat az Üzemmel és Megrendelővel együttműködve javítottuk ki, sok esetben jelentős fejlesztést elérve az eredeti tervekhez képest. A kivitelezés során jó munkaviszony alakult ki az Üzem és a Kivitelező dolgozói között

RG Rt. Kémia I. tisztatéri végfeldolgozó üzem kapacitásbővítése generál kivitelezésben

Duplikátoros keverő áttelepítése, hajtómű leszerelése, csúszógyűrű felújítása, kristályosító berendezés és tartozékainak telepítése, pár és reflux vezetékek üvegszerelése, CIP rendszer szerelése, műanyag vezeték szerelése, tisztatéri válaszfal építése, téglafal építése, vezetőképes padlóburkolat készítése, tisztatéri fal festése, acélszerkezet tűzvédelmi- és korrózióvédelmi mázolása, készülékek poliészterezése, tisztatéri fülke szerelése, pódium készítése, galéria bontása, légtechnikai rendszer telepítése,

RG. Rt. Kémia I. ü. Tolperizon technológiai szerelése
RG. Rt. Kémia I. végterm.feld. kondenzátor csere
RG. Rt. Növ. ü. ITALVACUUM szár.szekr. telepítése

Extraktorok telepítése és technológiai szerelése

Chinoin Rt. 830-as ép. PG-IV, PG-V technológai átépítése

Autoklávok bontása, acélszerkezet bontása, új 4000 literes extraktor, autoklávok, szárítók, Demi vízellátó berendezés, tartályok és szivattyúk telepítése, acélszerkezetek, lépcsők, feljárók készítése, korrózióvédelme, energiaellátó csőrendszer szerelése, csőrendszerek rögzítése, csőrendszerek szigetelése.

Szennyvíz tisztító rendszerek technológiai szerelése

RG. Rt. Magnezit, ipari szennyvíz előtisztító

Csapadékvíz-vezeték szerelése, KPE nyomócső szerelése, horganyzott vezetékek kiépítése, csővezetékek fertőtlenítése, tűzcsapok elhelyezése, tűzivíz vezeték szerelése, előtisztító berendezések telepítése, korrózióvédelem, szivattyúk,motorok telepítése, elektromos szerelési munkái, világítás szerelése,

Energia és technológiai rendszerek technológiai szerelése

RG. Rt. Dorog Szteroid csar. bővítés külső energia és old.szer ellátás
RG.Rt. Dorog, Szint. III., IV. axis Nifluminsav gyártás kialakítása
CLH Kft. RG.Rt. Dorog, Oldószer ü. hőcserélő beépítése
RG.Rt. Dorog, Szint. III. ü. 314-341 közötti átnyomató vez. csere
RG.Rt. Dorog, Szint. III. ü. 202/C és 202/D szedők vezetékek cseréje
RG.Rt. Dorog, Oldószer ü. K-23 és K-46 kiforraló gőz-kondenz rendszer Felújítása

Ipari létesítmények, és technológiai acéltartó szerkezetek gyártása, szerelése

RT.Rt. Dorog TMK műhely, darupálya kialakítás
RG. Rt. Dorog, Szint. III. ü. 2. axis oldószer bemérő híd techn és ac.szerk. munkái

Gyógyszerkészítményeket gyártó (granuláló pormegmunkáló, aprító, szitáló, szárító, kiszerelő, stb.) technológiai berendezések telepítése, szerelése

RG.Rt. Dorog, Szteroid ü. NOR II-be poradagoló rendsz. kiépítése

RG.Rt. Bio I. metil-szekoolon nyersfeldolgozó gépcsoport kialakítása

Szűrőgép alap készítése, vezetőképes kerámia burkolat készítése, 2 db 900 literes duplikált tartály telepítése szivattyúkkal, technológiai bontások, szerelések, acélgerendák telepítése, liftgépház elbontása, acélszerkezet megerősítése, új járólemez borítás készítése, 4000 literes Pfaudler telepítése, erősáramú és épületvilágítás szerelése, irányítástechnikai szerelés,

Fermentációs technológiai rendszerek szerelése

Épületgépészeti rendszerek (Fűtés, gáz, víz, csatorna, szellőzés) szerelése

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Noszlopy utcai raktárbázis hőellátásának, épületgépészeti, villamos, műszer automatikai, építészeti, munkáinak generál kivitelezésére

30 méter magas téglakémény bontása, beton kerítés építése, csőalagút építése, kazánház belső felújítása, nyílászárók cseréje, födém vízzáró szigetelése, kazánház komplett gépészeti bontása, gőzüzemű hőközpontok bontása, gőz-kondenz vezeték bontása, új gázüzemű kazánok telepítése, melegvizes rendszerű fűtési hálózat kiépítése, távvezeték kiépítése, gőzüzemű hőközpontok átalakítása melegvízrendszerűre, mázolási munkák, szigetelési munkák, erőátviteli szerelések, térvilágítás kialakítása, új erőátviteli kábel szerelése, műszerautomatikai szerelések

RG. Rt Pharmakológiai épület földszinti hőközpont szerelési munkái

Technológiai klima rendszerek szerelése, beszabályozása

RG.Rt. Dorog, nitrogén és levegő rendsz. Korszerűsítése

 • 100 m3 légtartály és nitrogén tartály telepítése
 • építési munkák, acélszerkezet-tartályok szállítása és telepítse
 • Baltimore hűtőtorony telepítés az elbontott helyére
 • Atlas-Copco levegőkompresszorok telepítése
 • Csővezeték rendszer szerelése
 • Hűtőtorony, szivattyúk és a kompresszor villamos erőátvitel szerelése
 • Telepített rendszer próbaüzeme és üzembe helyezése

RG. Rt. Farmakológiai épület mellé építendő acélszerkezetes, burkolt klímagépház építése.

Bontási munkák, feltárási, kitűzési munkák, helyszíni vasbeton alap készítése, acélszerkezet szerelése, korrózióvédelme, falazási, vakolási munkák, bádogozási munkák, Lindab lemezzel való burkolás, útburkolat helyreállítási munkái, szigetelési munkák, légtechnikai berendezések telepítése, légtechnikai vezetékek kiépítése, világítási és villámvédelmi munkák.

Fűtési, technológiai és klíma hőközpontok szerelése

Richter Gedeon Rt. Magnezit, Technológiai Kutató Nagylabor technológiai és épületgépészeti munkáinak generál kivitelezése

Alapenergia hálózat kiépítése Ca és Sá vezetékekből. Magas nyomású mosóvezeték vágógyűrűs szerelése, gőz-kondenz hálózat kiépítése, légző vezeték szerelése polipropilén csőből, vezetékek mázolása szigetelése, Al lemezzel burkolása.
Vákuum szárítószekrények, függőleges tengelyű centrifuga, zománcozott reaktorok, desztillációs üveghűtő, üvegszedők, kalapácsos daráló, dobhomogenizáló, tálcamosó berendezés, duplafalú földalatti tartályok, rotációs bepárló, Hastelloy reaktor, stb. telepítése. Saválló acélszerkezetek készítése.
Saválló technológiai vezetékrendszer kiépítése. Magas nyomású mosó és palackos gáz hálózatának kiépítése roppantó gyűrűs technológiával. Ipari-, fekáliás- és esővíz csatornahálózat kiépítése. Hőközpont, hűtőközpont szerelése. Az épület belső hűtési-fűtési hálózatásnak kiépítése Fan-coil rendszerrel, légkezelők energiaellátásának szerelése, használati melegvíz rendszer szerelése, légtechnikai rendszer szerelése, Siemens gyártmányú automatika hálózat kiépítése, szerelése. Az épület teljes kábelszerelése.

RG.Rt. Dorog, Szint. II. ü. I. cs. univerz. szteroid finomfeldolgozó épületgépészet.

Hőközpont kialakítása:

 • Gőz, mélyhűtés és hűtővíz fogadó kialakítása
 • Csarnok, tisztatér, műszerszoba, és légkezelők fűtőköreinek kialakítása. Használati melegvíz kör kialakítása. Hideg energia körök kialakítása.
 • Csarnoki szerelések
 • Csarnoki fűtés alapvezetékek, és radiátoros alapfűtés kialakítása (3 szinten)
 • Légkezelők Energia ellátás

Víztisztító berendezések telepítése, technológiai szerelése Vegyipari és gyógyszeripari üzemek bontási munkái

RG. Rt. Kémia II. üzem bontás

Elektromos anyagok bontása, motorok kikötése, villámhárító leszerelése, kapcsolótéri munkák, autoklávok, tároló tartályok, centrifugák szedők, utóhűtők, hőcserélők, thermo ventillátorok, ventillátorok, szűrők szárítószekrények, szivattyúk, esztergagép, oszlopos fúrógépek, mérlegek, Chikán csaptelepek bontása, acélszerkezet bontása, csövek szerelvények bontása, vasbeton födémek, falszerkezetek bontása, nyílászárók, térburkolatok bontása, 2 db 16 m3-es tartály tisztítása,

A Multinox Kft. az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségügyi rendszert működtet. Az MBVTI tanúsítványai alapján alkalmas kazán, Nyomástartó edény, veszélyes folyadékok és olvadék tárolók, valamint ipari csővezetékek javítására és szerelésére.